A A+


Calculator RCA Disclaimer


Am luat la cunostinta prezentul formular si cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile mai sus-precizate.

In conformitate cu articolul 18, alineatul 2 din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, Autoritatea de Supraveghere Financiara publica tarife de referinta calculate semestrial de catre o societate cu expertiza recunoscuta in domeniu.
Tarifele de referinta au caracter orientativ si pot fi consultate accesand urmatorul link: https://asfromania.ro/informatii-publice/infografice/tarife-de-referinta-rca