A A+

Confidentialitate

in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va informam ca OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. (fosta BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP S.A.) este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu numarul de operator 1641

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. prelucreaza datele personale ale persoanelor vizate (clienti, potentiali clienti, contractanti si beneficiari ai asigurarii), in temeiul legii, cu buna-credinta, in scopuri legitime, pentru oferirea, incheierea si executarea contractului de asigurare, precum si in scopuri de reclama, marketing si publicitate. 

Prelucrarea inseamna colectarea, utilizarea, stocarea, afisarea, transmiterea si interpretarea datelor. In conformitate cu dispozitiile legii mentionate mai sus, prin transmiterea datelor respective, clientul este de acord, explicit si fara echivoc, ca OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. sa utilizeze datele cu caracter personal, pe care persoanele vizate le furnizeaza cu ocazia si in scopul incheierii contractului de asigurare, pe teritoriul Romaniei, si sa le transfere in strainatate, pentru realizarea incheierii si executarii contractului de asigurare. 

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in baza Legii nr. 677/2001: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18). Aceste drepturi se pot exercita prin adresare, dupa caz, operatorului de date personale, autoritatii de supraveghere (A.N.S.P.D.C.P.) sau instantei de judecata competente.


Data ultimei actualizari : Octombrie 2013