A A+

INFORMATII DESPRE SOLUTIONAREA PETITIILOR


Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale se poate adresa societatii pentru primirea de lamuriri suplimentare, reanalizarea situatiei create si solutionarea amiabila a diferendumului semnalat.

Pentru solutionarea pe cale amiabila a situatiilor de acest gen, puteti apela la:

A. Solicitarea de informatii privind stadiul dosarului de dauna deschis sau plata acestuia, recurgand la una din urmatoarele variante:

  • prin apel telefonic la numerele de telefon: 021.224.01.01 sau 021.224.01.02 (Tarif normal in Telekom. Convorbirile telefonice sunt taxate conform tarifelor Telekom in vigoare. Detalii pe www.telekom.ro )
  • prin completarea campurilor formularului pe care il gasiti in fereastra “OMNIASISTENTA iti raspunde”;
  • prin e-mail, la adresa asistenta@omniasig.ro


B. Transmiterea unei petitii, utilizand una dintre urmatoarele modalitati:

  • depunerea la sediul societatii (sediul central, sediile sucursalelor, agentiilor, punctelor de lucru OMNIASIG VIG) a petitiei scrise sau completarea formularului de petitie existent in cadrul unitatilor teritoriale;
  • prin e-mail, la adresa reclamatii@omniasig.ro;
  • prin serviciul postal/ curier, la adresa sediului central: Al. Alexandru, nr. 51, sector 1, Bucuresti;
  • prin intermediul site-ului societatii www.omniasig.ro - modul OMNIASISTENTA.

Toate petitiile sunt inregistrate in registrul unic de petitii indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratura, prin posta electronica (e-mail), prin sistemul on-line (modulul Omniasistenta). Pentru petitiile primite prin una din modalitatile mai sus-mentionate, OMNIASIG VIG va transmite un raspuns oficial la adresa indicata de catre petent (prin e-mail sau prin Posta Romana/curier).

Termenul de solutionare a petitiei este de maxim 30 zile calendaristice de la data inregistrarii primirii acesteia, conform prevederilor Normei ASF nr. 18/2017.

Atentie!

  • Nu se inregistreaza petitiile/reclamatiile primite prin telefon.
  • Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului (nume, prenume, adresa, date contact) nu se iau in considerare si se claseaza, cu mentiunea “LIPSA DATE PETENT”.


Pentru solicitari de informatii privind stadiul rezolvarii petitiilor, puteti trimite un e-mail la adresa: reclamatii@omniasig.ro sau ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.231.95.44 (Tarif normal in Telekom. Convorbirile telefonice sunt taxate conform tarifelor Telekom in vigoare. Detalii pe www.telekom.ro )