A A+
Cu toata increderea
Simbol Craciun

INFORMATII DESPRE SOLUTIONAREA PETITIILOR


Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale (recunoscute de lege / prevazute prin contractul de asigurare, sau prin refuzul nejustificat de a-i fi rezolvata cererea referitoare la un drept) se poate adresa societatii pentru recunoasterea respectivului drept si recuperarea pagubei.

Pentru solutionarea pe cale amiabila a situatiilor de acest gen, puteti apela la:

A. Solicitarea de informatii privind stadiul dosarului de dauna deschis sau plata acestuia, recurgand la una din urmatoarele variante:

 • prin apel telefonic la numarul de telefon: 021.224.01.01 (Convorbirile telefonice sunt taxate conform tarifelor in vigoare)
 • prin completarea campurilor formularului pe care il gasiti in fereastra Omniasistenta;
 • prin e-mail, la adresa asistenta@omniasig.ro.

B. Transmiterea unei petitii, utilizand una dintre urmatoarele modalitati:

 • depunerea la sediul societatii (sediul central, sediile sucursalelor, agentiilor, punctelor de lucru OMNIASIG VIG) a petitiei scrise sau completarea formularului de petitie existent in cadrul unitatilor teritoriale;
 • prin e-mail, la adresa reclamatii@omniasig.ro;
 • prin serviciul postal/ curier, la adresa sediului central: Al. Alexandru, nr. 51, sector 1, Bucuresti;
 • prin intermediul site-ului societatii www.omniasig.ro - modul Omniasistenta.

Toate petitiile sunt inregistrate in registrul unic de petitii indiferent de modalitatea de primire a acestora:

 • prin registratura
 • prin posta electronica (e-mail)
 • prin sistemul on-line (modulul Omniasistenta)

 Pentru petitiile primite prin una din modalitatile mai sus-mentionate, OMNIASIG VIG va transmite un raspuns oficial la adresa indicata de catre petent (prin e-mail sau prin Posta Romana/curier).

 Termenul de solutionare a petitiei este de maxim 30 zile calendaristice de la data inregistrarii primirii acesteia, conform prevederilor Normei ASF nr. 24/2014.

 ATENTIE!

 • Nu se inregistreaza petitiile/reclamatiile primite prin telefon.
 • Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petentului (nume, prenume, adresa, date contact) nu se iau in considerare si se claseaza, cu mentiunea “LIPSA DATE PETENT”.

 Pentru solicitari de informatii privind stadiul rezolvarii petitiilor, puteti contacta la:  

 • adresa de email: reclamatii@omniasig.ro 
 • numar de telefon: 021.231.50.40 (Convorbirile telefonice sunt taxate conform tarifelor in vigoare)