A A+

                                   PROCEDURA
        privind modalitatea de solutionare a petitiilor                                   (reclamatiilor, sesizarilor, cererilor)

Definitii

Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor – desemnat de catre Directoratul OMNIASIG VIG, pentru analiza aspectelor sesizate in petitii si pentru a intocmi raspunsurile catre petenti sau institutiile prin intermediul carora au venit petitiile. Este format dintr-un Coordonator al colectivului si persoane responsabile.

Petitie - cererea, reclamatia, sesizarea formulata in scris ori prin posta electronica, prin intermediul careia un petent isi exprima nemultumirea cu privire la activitatea OMNIASIG VIG;

Petent – persoana fizica sau juridica care are calitatea de asigurat, contractant,  beneficiar, persoana prejudiciata sau reprezentati ai acestora, asa cum sunt definite in legislatia in vigoare;

 Reprezentantul legal al asiguratului / pagubitului - persoana care are prin lege dreptul si indatorirea de a reprezenta, atunci cand incheie acte civile si in procesul penal, pe minorii sub 14 ani sau pe celelalte persoane lipsite de capacitate de exercitiu aflate sub ocrotirea lor. 

Reprezentantul petentului – persoana desemnata de petent printr-un act de reprezentare in forma certificata ori legalizata, prin care acesta ii confera dreptul de a-l reprezenta in relatia cu OMNIASIG VIG . 

Registrul Unic de Petitii – registru in format electronic securizat, in care petitiile sunt inregistrare cronologic, in ordinea primirii, pe an calendaristic, cu reinceperea numerotarii de la 01 la fiecare inceput de an, in care sunt completate toate informatiile impuse de catre ASF prin norma in vigoare si prin modelul de raportare trimestriala.

Abrevieri

ASF                        – Autoritatea de Supraveghere Financiara;
ANPC                     – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
FIN                         – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in cazul persoanelor fizice;
Arbitraj                   – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor, in cazul persoanelor juridice;
CASP                     – Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor;
CNP                       – Cod numeric personal;
CUI                         – Cod unic de identificare;
VIG                         – Vienna Insurance Group;
DMCR                    - Departamentul Managementul Calitatii si Reclamatii.