A A+


In situatia solutionarii nefavorabile a reclamatiei depuse la asigurator, consumatorii, astfel cum sunt definiti la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, se pot adresa Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar, denumita SAL-FIN, in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare, in termen de un an de la data la care consumatorul, dupa caz, a prezentat reclamatia asiguratorului sau de la data savarsirii faptei care a dat nastere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora, ori instantelor de judecata in termenul de prescriptie potrivit normelor de drept comun.

 

SAL-FIN este o structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu scopul de a pune la dispozitia Consumatorilor un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.


Procedurile de solutionare alternativa a litigiilor sunt facultative, voluntare, separate de procedurile din instantele de judecata si gratuite. Cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente si alte probe suplimentare necesare solutionarii litigiului sunt in sarcina partii care le solicita.

Pentru informatii complete privind solutionarea alternativa a litigiilor puteti consulta website-ul: www.salfin.ro.

 

Conditiile de accesare a procedurilor de solutionare a litigiilor pot fi vizualizate aici