A A+

Termeni si conditii – Plata online cu cardul a primelor de asigurare


Informatiile cuprinse si prezentate pe aceasta aplicatie sunt furnizate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. (OMNIASIG VIG SA), societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de inregistrare 14360018, autorizata de A.S.F., numar de inregistrare in Registrul Asiguratorilor RA-047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756 cont IBAN RO 17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Lipscani, inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 1641.

Folosirea platformei de plati online cu cardul prin intermediul GlobalPayments, implica acceptarea acestor Termeni şi Condiţii.

OMNIASIG VIG SA îşi rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga şi de a retrage în parte sau în întregime Termenii si Conditiile, iar folosirea de catre Utilizatori a platformei dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu exprimarea acceptului de catre acestia, Utilizatorii avand acces la varianta actualizata a Termenilor si Conditiilor din momentul actualizarii lor.


PLATA ONLINE A PRIMELOR DE ASIGURARE

Prin intermediul acestei platforme puteți plăti primele de asigurare utilizând un card bancar (de debit sau de credit) emis sub sigla Visa sau MasterCard.

OMNIASIG nu percepe comision pentru efectuarea de plati online.


Pentru a realiza cu succes o plată, trebuie să completați următoarele date obligatorii:

 • Seria si numarul politei sau IBAN–ul inscris pe polita, pentru polita pentru care doriti sa efectuati plata.
 • Suma de plata: trebuie să introduceți suma în moneda politei, conform termenelor de plata inscrise pe polita de asigurare.
 • Moneda in care doriti sa efectuati plata, in cazul politelor cu primele de asigurare stabilite in valuta.

Plata primelor de asigurare/ ratelor de prima se poate efectua:

 • In moneda politei, in lei sau valuta politei. Valutele acceptate sunt: EUR, USD.
 • Pentru polita emisa in valuta, aceasta se poate plati si in lei, la cursul BNR din data efectuarii platii de catre client;

În situația în care NU sunteți titularul politei de asigurare și doriți să efectuați o plată în contul unui asigurat OMNIASIG utilizand datele mentionate mai sus, prin acceptarea acestor termeni și condiții, în funcție de situația în care vă aflați:

 1. declarați că ați obținut toate aprobările și împuternicirile necesare efectuării plății în numele și pe seama asiguratului OMNIASIG VIG, precum și că ați intrat în posesia datelor în mod legal, după caz;
 2. declarați că ați obținut în mod legal datele și că doriți să realizați o plată pentru o polita OMNIASIG VIG, în conformitate cu prevederile art. 1472 Cod civil conform cărora „Plata poate să fie făcută de orice persoană, chiar dacă este un terţ în raport cu acea obligaţie.”

In cazul in care contul asociat cardului este in alta moneda decat cea in care este exprimata suma de plata, conversia in moneda sumei de plata se va efectua la cursul bancii emitente a cardului si diferentele de curs vor fi suportate de utilizator.

Dupa introducerea si validarea datelor privind polita, suma de plata si moneda in care se va efectua plata, veti fi redirectionat automat in platforma securizata de plati a GlobalPayments. Platforma securizată de plăți a GlobalPayments va putea fi utilizată în măsura în care sunteți de acord cu termenii și condițiile GlobalPayments, disponibili pe platforma securizata de plăți GlobalPayments. Informațiile privind datele titularului, respectiv cardului bancar (număr de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate pe serverele OMNIASIG VIG SA. In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard.

Dupa efectuarea platii, clientul poate descarca in format PDF dovada platii.


DREPTURI DE AUTOR

Dreptul de autor pentru informatiile si materialele incluse in cadrul aplicatiei, denumiri/logo, daca este cazul, sunt proprietatea OMNIASIG VIG.

Copierea/distribuirea prin orice metode a materialelor din aplicatie nu transfera catre persoana in cauza licenta programelor de software sau drepturile asupra materialelor din aplicatie.

Utilizatorul este de acord sa foloseasca aplicatia numai in scopuri legale. Utilizatorul se obliga ca:

 1. nu va copia, modifica, distribui, transmite, afisa, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestei aplicatii;
 2. nu va desfasura si nu va permite desfasurarea activitatii de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului". Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau retelelor pot fi actionati in instanta, civil si penal.

RECLAMATII

Pentru informatii in legatura cu platile efectuate prin intermediul platformei de plati online a OMNIASIG VIG SA, datele de contact sunt: dto@omniasig.ro. Solicitarile depuse corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind identificarea Utilizatorului: numele si prenumele acestuia, adresa de e-mail, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei la care se refera solicitarea.

Privind rezultatul analizei reclamatiei, OMNIASIG VIG SA instiinteaza petentul prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferita de Utilizator. Solicitarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 30 de zile de la data primirii acestora de catre OMNIASIG VIG SA.


PROTECTIA DATELOR PERSONALE

OMNIASIG VIG, in calitate de operator de date cu caracter personal, conform obiectului sau de activitate, prelucreaza date cu caracter personal, ca parte componenta si indispensabila realizarii activitatii pentru care a fost autorizata, protejeaza in egala masura datele personale apartinand tuturor potentialilor sai clienti, cu responsabilitate si respectarea legii clientilor sai, colaboratorilor sai, implementand masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru confidentialitatea si securitatea acestor date.

Din perspectiva prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a carui aplicabilitate a inceput in data de 25 mai 2018, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor vizate.

Detalile cu privire la tipurile de date cu caracter personal, scopurile prelucrarii, temeiurile juridice, destinatarii datelor, transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene, perioada de pastrare, drepturile persoanei vizate si modalitatile de exercitare ale acestora sunt mentionate in documentul “Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“ pus la dispozitia utilizatorilor in cadrul Platformei.

OMNIASIG asigura Utilizatorilor posibilitatea actualizarii datelor personale ale acestora precum si formularea eventualelor obiectii cu privirea la prelucrarea datelor personale (excluzand datele necesare incheierii si realizarii contractului) prin intermediul aplicatiei accesand formularele aflate in aplicatie/site OMNIASIG sau sub forma scrisa prin trimiterea informatiilor la adresa sediului OMNIASIG.

Puteți transmite solicitări legate de orice aspecte privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicată (dpo@omniasig.ro) sau folosind orice alte modalități de contact utilizate în relația cu clienții, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, conform celor precizate pe pagina web a companiei www.omniasig.ro – secțiunea Protecția Datelor, urmand sa primiti raspunsul nostru conform prevederilor legale.

De asemenea, politica de protectie a datelor cu caracter personal si politica in domeniul securitatii informatiilor sunt la dispozitia dvs. pe pagina web a companiei www.omniasig.ro – secțiunea ”Protecția Datelor“ si “Securitatea datelor“.


RASPUNDERE

OMNIASIG VIG nu poate fi facut raspunzator pentru:

 • daunele directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a serviciului;
 • eventuale erori / inexactitati a informatiilor din platforma de plata online, datorate unor cauze ce nu ii pot fi imputate acesteia.
 • in cazul platilor in numele Asiguratului-titular al politei de asigurare, pentru erori sau informatii cu privire la Asigurat sau cuantumul primelor de asigurare, care sunt obligatii ale Asiguratului.

Utilizatorul va raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevazute sau neprevazute la utilizarea acestei platforme, aduse OMNIASIG VIG din cauza intentiei, neglijentei sau imprudentei Utilizatorului, folosirii frauduloase a Platformei, nerespectarii Termenilor si Conditiilor prezente sau a savarsirii altor fapte ilicite.


DISPOZITII FINALE

Limba intrebuintata in relatiile dintre Utilizator si Asigurator este limba romana.

Forta Majora – OMNIASIG VIG nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute in acesti termeni si conditii, ca rezultat al oricarei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand dar nelimitandu-se la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului sau a altor autoritati competente pentru care OMNIASIG VIG nu este responsabila.

Jurisdictie – Acesta aplicatie este controlata de catre OMNIASIG VIG . Prin accesarea acestei aplicatii, Utilizatorul accepta ca acest contract si orice disputa legata de acesta sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legislatia din Romania si se va supune jurisdictiei exclusive a instantelor din Romania. Acesta aplicatie poate fi accesata de oriunde in Romania si din afara teritoriului Romaniei. OMNIASIG VIG nu ofera nicio garantie a incidentei legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor tari in afara Romaniei. Daca Clientul acceseaza acest site din afara Romaniei, o face pe riscul sau si este singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului in care se afla.