Tip dauna

Documente necesare instrumentării dosarului de daună în cazul asigurărilor de tip Property 

 

În funcție de obiectul asigurării este necesară transmiterea următoarelor documente:

Daune clădire
 • Împuternicire din partea firmei pentru persoana care o reprezintă în relația cu OMNIASIG, împreuna cu o copie a CI; 
 • Actul de proprietate al imobilului avariat / contract închiriere / contract de comodat împreună cu releveul; 
 • Solicitare de evaluarea daunelor în vederea efectuării reparației în regie proprie.

În cazul în care Asiguratul dorește efectuarea reparației prin intermediul firmei de construcții:

 • deviz detaliat de reparații de la o firmă specializată, defalcat pe categorii de lucrări;
 • factură de reparație;
 • contractul de prestări servicii;  
 • proces verbal de punere în funcțiune;
 • dovada plății (situație în care Asiguratul dorește plata în favoarea sa).
Daune bunuri mijloace fixe/ obiecte de inventar
 • Împuternicire din partea firmei pentru persoana care o reprezintă în relația cu OMNIASIG, împreună cu o copie a CI; 
 • Copie facturi de achiziție;
 • Deviz de reparație / oferte de înlocuire;

În situația în care acestea nu sunt defalcate pe polița de asigurare: 

 • inventarul cantitativ valoric la data daunei aferent mijloacelor fixe / obiectelor de inventar; 
 • balanța analitică a contului de mijloace fixe a contului 212, 213 / obiecte de inventar 303, întocmită pentru ultima lună dinaintea producerii evenimentului; 
 • fișa analitică a contului de mijloace fixe a contului 212, 213 / obiecte de inventar 303 pentru punctul de lucru unde a avut loc evenimentului; 
Daune bunuri stocuri
 • Împuternicire din partea firmei pentru persoana care o reprezintă în relația cu OMNIASIG, împreună cu o copie a CI; 
 • Copie facturi de achiziție;
 • Balanța analitică a contului de mărfuri (371) întocmită pentru ultima lună dinaintea producerii evenimentului; 
 • Fișa analitică a contului de mărfuri (371) pentru punctul de lucru unde a avut loc evenimentul; 
 • Inventarul cantitativ valoric la data daunei ce reflectă prețurile de achiziție a bunurilor sustrase; 
 • Intrările și ieșirile de la ultima balanță până la data producerii evenimentului.

 

În funcție de evenimentul declarat / produs este necesară transmiterea următoarelor documente:

Apă de conductă si refulare
 • Adeverință de la Asociața de proprietări  care să confirme evenimentul și în care să se menționeze data, cauza și împrejurările producerii evenimentului, precum și cine se face vinovat de producerea acestuia sau  declarații martori însoțite de copii după CI.
Furt / vandalism
 • Dovada declarare eveniment la organele abilitate – Poliție.
Incendiu
 • Proces verbal întocmit de ISU;
 • Documente referitoare la securitatea la incendiu (aviz de securitate la incendiu și documentația vizată, plan de securitate în caz de incendiu vizat, autorizație de securitate la incendiu și scenariu de securitate la incendiu, ultimele procese verbale PSI etc. – unde este cazul);
Fenomene atmosferice

Adeverința organe abilitate confirmare eveniment;

Cutremur, inundație, alunecare teren

Adeverința organe abilitate (INFP, ISU, Primărie) confirmare eveniment; 

 

Documente necesare instrumentării dosarului de daună în cazul:

Asigurarilor Autovehiculelor / vehiculelor, Autospecialelor și Utilajelor de Construcții, Agricole sau altor utilaje speciale
 • Actul de proprietate pentru utilajul avariat; 
 • Nota tehnică de constatare a daunei din partea unui service autorizat/specializat în care să se specifice cauza producerii evenimentului și modul de repunere în funcțiune; 
 • Tabelul cu recomandările producătorului cu privire la efectuarea reviziilor necesare; 
 • Dovada efectuării reviziilor conform recomandărilor producătorului; 
 • Oferta pentru un utilaj nou similar sau apropiat celui avariat și durata medie de viață conform producătorului; 
 • Permis de conducere/atestat pentru deserventul utilajului la momentul producerii evenimentului împreună cu o copie CI; 
 • Adeverința de salariat pentru deserventul utilajului; 
 • Copie contract lucrări de execuție pe tronsonul unde a avut loc evenimentul (unde este cazul – doar dacă evenimentul a avut loc în alta locație decât adresa bunului asigurat);
Asigurării echipamentelor electronice
 • Actul de proprietate pentru  bunul avariat;
 • Procesul verbal de punere în funcțiune a echipamentul avariat; 
 • Nota tehnică de constatare a daunei din partea unui service autorizat/specializat în care să se specifice cauza producerii evenimentului și modul de repunere în funcțiune; 
 • Tabelul cu recomandările producătorului cu privire la efectuarea reviziilor necesare; 
 • Dovada efectuării reviziilor conform recomandărilor producătorului; 
 • Oferta pentru un bun nou similar sau apropiat celui avariat și durata medie de viață conform producătorului.
Asigurărilor de avarii accidentale ale mașinilor - utilaje și mașini unelte
 • Actul de proprietate pentru utilajul/mașina/echipamentul avariat; 
 • Procesul verbal de punere în funcțiune a echipamentul avariat; 
 • Nota tehnică de constatare a daunei din partea unui service autorizat/specializat în care să   se specifice cauza producerii evenimentului   și modul de repunere în funcțiune; 
 • Recomandările producătorului cu privire la efectuarea reviziilor necesare conform specificațiilor tehnice ale produsului; 
 • Dovada efectuării reviziilor conform recomandărilor producătorului; 
 • Oferta pentru un utilaj nou similar sau apropiat celui avariat și durata medie de viață conform producătorului.
Asigurării de construcții – montaj pe durata efectuării construcției (CAR – EAR) 
 • Contract prestări servicii (antrepriză) în baza căruia a fost încheiată polița; 
 • Devizele inițiale pentru lucrările efectuate; 
 • Proiectul de execuție în care să se evidențieze lucrările afectate (zona afectată); 
 • Planul de situație; 
 • Stadiul fizic comparativ cu stadiul planificat la momentul daunei; 
 • Procesul verbal de finalizare pe etape de lucrări și lucrări ascunse; 
 • Devizele de reparație semnate și stampilate.

 

Tip dauna