Tip dauna
Dacă ai toate informațiile necesare, poți începe prin a notifica dauna

Imediat după eveniment

Neprevăzutul ne poate aduce uneori și evenimente neplăcute în viață. Dacă ești aici, atunci înseamnă că ai nevoie de ajutorul nostru. Online sau la telefon, suntem alături de tine pentru ca tu să treci cu bine peste incidentul cu care te-ai confruntat. Informează-ne imediat după producerea unei daune, pentru a demara în cel mai scurt timp procesul de soluționare a acesteia. Avizarea unei daune o poți face oricând1 sunând la 021.9669, în cazul în care te afli în țară, iar dacă ești în străinătate, trebuie să suni la numărul 021.777.9669. De asemenea, poți să notifici o daună și online, accesând secțiunea NOTIFICĂ DAUNĂ.

1Programul call-center-ului nostru este:
Luni – Vineri: 08:00 – 20:00
Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 17:30
În afara acestor intervale, ne poți lăsa un mesaj, iar pentru deschiderea dosarului de daună și programarea pentru constatare, te vom contacta în dimineața următoare pentru soluționarea cererii.

 

Avizarea rapidă a daunei – informații despre eveniment

Cine? Ce? Cum? Când? Unde? Este ceea ce trebuie să ne transmiți despre evenimentul care ți s-a întâmplat, iar noi începem imediat procesul de soluționare a dosarului tău de daună. În momentul în care dorești să notifici o daună, asigură-te că ai următoarele informații:

 • Datele de identificare și de contact ale persoanelor implicate în eveniment, în special ale celui care face avizarea, ale persoanei asigurate, cât și ale persoanei pagubite – dacă este cazul;
 • Cauzele și imprejurările în care s-a produs evenimentul, inclusiv detalii despre locul evenimentului și momentul producerii acestuia – dată, oră;
 • Datele mentionate în polița de asigurare: seria și numărul acesteia, perioada de valabilitate, locația asigurată;
 • Detalii privind locația producerii evenimentului și avariile suferite.

* Avizarea daunei trebuie făcută imediat, chiar dacă dorești să faci constatarea daunei în altă zi.

În momentul în care dorești să avizezi o daună, asigură-te că ai la îndemână următoarele documente:

 • Polița de asigurare facultativă a locuinței;
 • Polița de asigurare obligatorie a locuinței;
 • Cartea dumneavoastră de identitate (dacă persoana care avizează dauna diferă de persoana asigurată sau păgubit);
 • Cartea de identitate a persoanei asigurate sau datele de identificarea ale acesteia;
 • Cartea de identitate a persoanei păgubite sau datele de identificarea ale acesteia;
 • Documentele eliberate de autorități (poliție/pompieri/s.a.), după caz;
 • Acord de prelucrare a datelor personale (tipizat OMNIASIG), semnat, în original, de către asigurat (puteți consulta aici informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal);

Alte documente în funcție de evenimentul produs.

Toate documentele menționate mai sus sunt necesare pentru avizarea daunei si NU reprezintă documentele necesare pentru soluționarea daunei.

 

Constatarea daunei prin cele mai rapide metode

Timpul tău este prețios și, de aceea, vom stabili împreună când și cum dorești să faci constatarea daunei. De aceea, inspectorii de daune OMNIASIG vor face constarea daunei la fața locului sau videoconstatare, iar ulterior vei putea începe lucrările de reparație în locuința avariată.

O altă metodă rapidă pentru avizarea daunelor este AUTOCONSTATAREA, o soluție benefică pentru asigurații noștri, ce reduce timpul de instrumentare a dosarului și simplifică procesul de constatare a daunelor. Prin această metodă, constatarea daunei este efectuată direct de către tine, fără să fie nevoie de prezența reprezentanților OMNIASIG la locația asigurată. Tot ce trebuie să faci este să realizezi câteva fotografii relevante la locul incidentului și să completezi un formular tip în care să oferi informații detaliate despre daună. Ulterior, în baza unor condiții de eligibilitate, reprezentanții OMNIASIG te vor consilia la telefon pe întreg parcusul procesului și te vor ajuta să finalizezi dosarul de daună cât mai rapid. 

De asemenea, în cazul daunelor mici, în valoare de maxim 2.000 lei*, provocate de apa de conductă sau a produse în baza răspunderii civile față de terți, beneficiezi de PLATA RAPIDĂ a despăgubirilor, în maxim 3 zile de la data la care ai făcut avizarea de daună, dacă sunt îndeplinite condițiile aferente acestei proceduri.

*sub rezerva îndeplinirii unor condiții, respectiv:

 • se aplică după verificarea de către OMNIASIG a evenimentului avizat;
 • aceasta nu se aplica polițelor de asigurare a locuințelor cesionate integral la banci;
 • se poate plăti o singură dauna rapidă/locație în timpul perioadei de asigurare.

 

Sunt necesare cel puțin următoarele documente:

 

Pentru constatarea daunei la locuința avariată
 • Copia actului identitate al persoane asigurate / păgubite;
 • Copie după actul proprietate/ Extras Carte Funciară actualizat, Autorizația de construire, Proces verbal la terminarea lucrărilor;
 • Schițe;
 • Copia poliței de asigurare.
Pentru constatarea daunelor pentru bunurile asigurate
 • Copia actului identitate al persoane asigurate / păgubite;
 • Copie după actul proprietate/ Extras Carte Funciară actualizat, Autorizația de construire, Proces verbal la terminarea lucrărilor;
 • Schițe;
 • Note tehnice service pentru bunurile deteriorate din care să reiasă cauza producerii evenimentului și soluția tehnică propusă;
 • Copie după documentele de achiziție ale bunurilor;
 • Copia poliței de asigurare.

* Actele menționate mai sus reprezintă un minim necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Inspectorii de daună OMNIASIG pot solicita, de la caz la caz, dupa efectuarea constatării, și alte documente, în funcție de evenimentul produs.

Suplimentar, în funcție de evenimentul produs, reprezentanții OMNISIG pot solicita:

Pentru incidente generate de apa de conductă și refulare:
 • Adeverință de la Asociația de proprietari  care să confirme evenimentul și în care să se menționeze data, cauza și împrejurările producerii evenimentului, precum și cine se face vinovat de producerea acestuia sau  declarații martorilor, însoțite de copii ale actului de identitate;
Pentru incidente generate de fenomene electrice/avarii accidentale:
 • Documente de achiziție ale bunurilor deteriorate sau declarații ale martorilor că bunurile apartin persoanei asigurate, însoțite de copii ale actului de identitate;
 • Copie dupa ultimul raport de verificare periodică a centralei;
 • Note tehnice service pentru bunuri deteriorate din care să reiasă cauza producerii evenimentului;
 • Documente de reparatie a bunurilor.
Pentru incidente generate de fenomene atmosferice:
 • Adeverință de la autoritățile abilitate care să confirme producerea evenimentului;
Pentru incidente generate de incendiu*:
 • Proces Verbal ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență);

* În cazul în care dauna a avut loc ca urmare a incendiului, iar acesta a fost stins prin forțe proprii de către persoana asigurată, la dosarul de dauna vor fi necesare și urmatoarele documente:

 • declarație pe proprie răspundere din partea persoanei asigurate;
 • declarații ale martorilor,
 • copii după actul de identitate.
 În caz de furt/vandalism:
 • Dovada declarării eveniment la autoritățile abilitate (Poliție);
 • Declaratii martori care să confirme că  bunurile aparțin persoanei asigurate, însoțite de copii ale actului de identitate;
 • Documente reparative, în cazul în care există.
Pentru incidente generate de cutremur, inundație, alunecări de  teren:
 • Adeverință de la  autoritățile abilitate - INFP (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului), ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență), Primărie, Prefectura) pentru confirmarea evenimentului;

 

Acte necesare pentru daunele produse locuintei asigurate prin polița de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD): 

Documente emise de autoritățile competente din care să rezulte cauzele și împrejurările producerii sau apariției evenimentului asigurat:

 • Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU), Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) din cadrul Primăriei;
 • Prefectură;
 • Alte organe abilitate prin lege, (Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Cercetare –Dezvoltare pentru Fizica Pământului);
 • Actul de identitate ale asiguratului, în copie;
 • Actele de proprietate ale locuinței asigurate, în copie. 

În mod alternativ, de la caz la caz, se vor prezenta următoarele documente din care să rezulte calitatea asiguratului de proprietar asupra imobilului ce face obiectul dosarului de daună:

 • Contract de vânzare-cumpărare;
 • Contract de donație;
 • Certificat de moștenitor, obligatoriu în cazul în care proprietarul sau asiguratul a decedat;
 • Autorizația de construire împreună cu procesul verbal de recepție finală de la terminarea lucrărilor;
 • Proces verbal de adjudecare la licitație a bunului imobil, împreună cu procesul verbal de punere în posesie (în cazul imobilelor dobândite în urma unei licitații publice);
 • Titlul de proprietate și procesul verbal de punere în posesie în cazul imobilelor restituite în baza Legii nr.10/2001 (republicată, cu modificările ulterioare) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
 • Certificat de rol fiscal (nu de atestare fiscală) emis de autoritățile administrative din care să rezulte ca imobilul asigurat figurează  înscris în evidențele fiscale pe numele asiguratului împreuna cu un Certificat din Registrul Agricol emis de Primăria unde se situează imobilul asigurat.

 

Asistență tehnică la domiciliu

În momentele dificile, este important să te poți baza pe cineva care să te ajute cât mai rapid și eficient să treci cu bine peste un incident neplăcut, precum spargerea unei țevi, o defecțiune la centrala termică, blocarea ușilor și a ferestrelor exterioare sau chiar pierderea cheilor de la intrare. În acest sens, poți opta pentru serviciul de ASISTENȚĂ TEHNICĂ LA DOMICILIU (reparații de urgență la tine acasă, exact atunci când ai nevoie de ele, făcute de specialiști). Asistența se face prin personal tehnic specializat, care va sosi la tine pentru efectuarea reparațiilor în maxim 3 ore, dacă stai în București, sau în maxim 5 ore în alte localități din țară. Tot ce trebuie să faci este să suni la 021.9669

CALL CENTER – AVIZARE DAUNE

Tel: 021.9669

Email: avizari@omniasig.ro

Telefon extern: 021.777.9669 (pentru apelurile efectuate din străinătate)

Fax: 021.601.15.65

Program: Luni – Vineri: 08:00 – 20:00 Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 17:30 *În afara orelor de program, poți să ne lași un mesaj, iar noi te vom suna până la ora 12:00, în prima zi lucrătoare.

ASISTENȚĂ DAUNE

La telefon 021.224.01.01 sau email asistenta@omniasig.ro, poți afla oricând stadiul dosarului tău de daună.

Program: Luni – Vineri: 08:00 – 20:00

DIRECȚIA DAUNE

Adresa: Str. Grigore Mora, nr. 23, Sector 1, București

Tel: 021.224.01.01 - Call Center Asistență Daune

Tel: 021.224.01.02 - Secretariat Direcția Daune

Fax: 021.224.01.03

Email: asistenta@omniasig.ro

Program CALL-CENTER: Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Program de lucru cu publicul: Luni – Vineri: 08:00-16:30

Tip dauna