Garanții contractuale

Solicită oferta
Ce trebuie să știi despre asigurarea de garanții contractuale?
PJ_Financiare_Garantii contractuale
Ce trebuie să știi despre asigurarea de garanții contractuale?

Asigurarea de garanții contractuale este un produs ce vine în completarea pachetelor deja existente de asigurări pentru lucrările de construcții-montaj. Acest produs a fost dezvoltat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor firmelor din România. Contextul economic și legislativ actual permite integrarea poliței de asigurare în categoria garanțiilor eligibile pentru depunerea ofertelor, încheierea și derularea contractelor de achiziție publică.

Descoperă mai multe despre asigurarea de garanții contractuale
PJ_Financiare_Garantii contractuale
Descoperă mai multe despre asigurarea de garanții contractuale

Asigurările de garanții sunt garanții accesorii la un contract de bază încheiat între Beneficiar și Contractant/Asigurat, prin care OMNIASIG își asumă efectuarea plății sau satisfacerea solicitărilor de despăgubire în favoarea Beneficiarului, în cazul producerii unei culpe dovedite, sau când executantul (contractorul) nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate.

Acest produs se adresează societăților comerciale din domeniul construcțiilor și furnizării de bunuri și servicii, în special celor care participă la proceduri de achiziție publică.  

Variante de asigurări de garanții contractuale

Asigurarea de garanție de participare la licitație (Bid Bond): dedicată companiilor care doresc să participe la licitații și care trebuie să prezinte, odată cu oferta lor, bond-uri care să garanteze că aceștia nu-și vor retrage oferta pe perioada licitației iar, în cazul în care câștigă licitația, aceștia vor încheia contractul în condițiile stipulate în ofertă.

Asigurarea de garanție privind buna execuție a contractului (Performance Bond): reprezintă o garanție pentru Beneficiarul contractului referitoare la îndeplinirea la timp și în bune condiții a  obligațiilor executantului/prestatorului.

Asigurarea de garanție de returnare a avansului (Advance Payment Bond): este un bond oferit de executant/prestator în favoarea Beneficiarului care garantează rambursarea sumei sau sumelor avansate de către Beneficiar Contractorului conform contractului.

Asigurarea de garanție privind perioada de mentenanță a contractului (Maintenance Bond): este un bond care garantează îndeplinirea obligațiilor contractuale legate de perioada de garanție a lucrărilor realizate, perioadă ce urmează finalizării fizice a lucrărilor conform prevederilor contractuale.

Avantaje
ilustratie
Avantaje

Asigurările de garanții contractuale vin în completarea asigurării pentru toate riscurile a lucrărilor de construcții-montaj și prezintă o serie de avantaje importante pentru asigurat:

  • reprezintă o alternativă la scrisorile de garanție emise de bănci, fără însă a bloca fondurile;
  • pe lângă protecția oferită de asigurare, aduc o relaxare financiară întrucât capitalul de lucru nu este afectat;
  • sunt recunoscute de legislația achizițiilor publice și implicit autoritățile publice organizatoare de licitații;
  • facilitează accesul la finanțare;
  • facilitează participarea la licitații a Asiguratului.  
Asigurări financiare
Asigurarea privind protecția în caz de insolvență a…

Asigurarea privind protecția în caz de insolvență a agenţiei de turism organizatoare presupune rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de către…

Vezi produs
Asigurarea de garanții contractuale este un produs ce vine…

Asigurarea de garanții contractuale este un produs ce vine în completarea pachetelor deja existente de asigurări pentru lucrările de construcții-montaj. Acest produs a fost…

Vezi produs