Tip dauna

Documente necesare pentru instrumentarea dosarului de daună

Documente necesare pentru instrumentarea dosarului de daună, pentru asigurarea de tip STORNO:

 • Formular privind descrierea evenimentului (tipizat OMNIASIG), completat de asigurat, în original;
 • Acord de prelucrare a datelor personale (tipizat OMNIASIG), semnat, în original, de către asigurat (puteți consulta aici informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal) ;
 • Copie după Cartea de Identitate a asiguratului;
 • Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice/bilet avion;
 • Documente care fac dovada plății pachetului pentru servicii turistice (contract - în original) / bilet avion;
 • Dovada notificării agenției de turism;
 • Documente prin care s-au solicitat/primit de la agenția de turism sume recuperabile, în caz de retragere;
 • Documente din care rezultă că rezervările pachetului au fost anulate, fără a beneficia nimeni de acestea;
 • Copie după polița STORNO;
 • În caz de boală sau accident, sunt necesare documentele emise de o instituție medicală autorizată de Ministerul de resort, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data constatării evenimentului (boală gravă, accident etc.), în care să se specifice clar faptul ca asiguratul nu poate beneficia de serviciile turistice din Pachet din cauza bolii / urmărilor accidentului și confirmarea medicului de familie;
 • Document din care să rezulte gradul de rudenie dintre asigurat și persoana afectată de evenimentul asigurat.

* Documentele de mai sus sunt cu caracter general, de la caz la caz, pot fi solicitate și alte documente în măsura în care vor fi necesare pentru instrumentarea dosarului de daună.

CALL CENTER – AVIZARE DAUNE

Tel: 021.9669

Program:

Luni – Vineri: 08:00 – 20:00 Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 17:30

Tip dauna