OMNIASIG lansează Asigurarea de Garanţii Contractuale

OMNIASIG Vienna Insurance Group a lansat Asigurarea de garanţii contractuale, un nou produs care vine în completarea pachetelor deja existente de asigurări pentru lucrările de construcţii-montaj. Acest nou produs a fost dezvoltat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor firmelor din România, în actualul context economic şi legislativ, care permite integrarea Poliţei de Asigurare în categoria garanţiilor eligibile pentru depunerea ofertelor, încheierea şi derularea contractelor de achiziţie publică.

Asigurările de garanţii sunt garanţii accesorii la un contract de bază încheiat între Beneficiar şi Contractant/Asigurat, prin care compania de asigurări îşi asumă efectuarea plăţii sau satisfacerea solicitărilor de despăgubire în favoarea Beneficiarului, în cazul producerii unei culpe dovedite, sau când executantul (contractorul) nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale asumate.

Acest nou produs de adresează societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor, în special celor care participă la proceduri de achiziţie publică.

Tipurile de Asigurări de Garanţii Contractuale oferite sunt:

  • Asigurarea de garanţie de participare la licitaţie (Bid Bond): dedicată companiilor de construcţii şi industriale care sunt invitate să participe la licitaţii şi care trebuie să înmâneze, odată cu oferta lor, bond-uri care să garanteze că aceştia nu-şi vor retrage oferta pe perioada licitaţiei iar, în cazul în care câştigă licitaţia, aceştia vor încheia contractul în condiţiile stipulate în ofertă.
  • Asigurarea de garanţie privind buna execuţie a contractului (Performance Bond):reprezintă o garanţie pentru Beneficiarul lucrărilor de construcţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor Contractorului.
  • Asigurarea de garanţie de returnare a avansului (Advance Payment Bond): este un bond oferit de Contractor în favoarea Beneficiarului care să garanteze rambursarea sumei sau sumelor avansate de către Beneficiar Contractorului conform contractului.
  • Asigurarea de garanţie privind perioada de mentenanţă a contractului (Maintenance Bond): este un bond care garantează îndeplinirea obligaţiilor contractuale legate de perioada de testare a lucrărilor realizate, perioadă ce urmează finalizării fizice a lucrărilor conform prevederilor contractuale.

Asigurările de garanţii contractuale vin în completarea Asigurării pentru toate riscurile a lucrărilor de construcţii-montaj şi prezintă o serie de avantaje importante pentru Asigurat:

  • reprezintă o alternativă la scrisorile de garanţie emise de bănci, fără însă a bloca fondurile Asiguratului;
  • pe lângă protecţia oferită de asigurare, aduc o relaxare financiară Asiguratului întrucât capitalul de lucru nu este afectat;
  • sunt recunoscute de autorităţile publice organizatoare de licitaţii; facilitează accesul la finanţare al Asiguratului; facilitează participarea la licitaţii a Asiguratului;
     

OMNIASIG va fuziona cu BCR Asigurări, conform deciziei Vienna Insurance Group, acţionarul majoritar al ambelor companii. Obiectivul acestui proces de fuziune este de a creşte eficienţa operaţiunilor Grupului in România şi de a crea compania de asigurări Numărul 1 din ţară: un lider al pieţei, cel mai mare, mai profesionist şi mai puternic asigurător.

OMNIASIG activează pe piaţa asigurărilor din România din anul 1995. Din 2005, compania a devenit membră a Vienna Insurance Group, dovedind prin rezultatele deosebite înregistrate că se poate ridica la standardele internaţionale ale grupului austriac. În prezent, Vienna Insurance Group, prin toate companiile membre, este pe primul loc pe piaţa asigurărilor din România.

Vienna Insurance Group este, cu un rating acordat de Standard & Poor´s de A+ (cu perspective stabile), cea mai bine clasată companie conform indicelui bursier ATX al bursei din Viena. Vienna Insurance Group (VIG), cu sediul în Viena, este unul din principalele grupuri de asigurări din Europa Centrală şi de Est. În afara pieţei de origine Austria, Vienna Insurance Group este activă prin participaţiuni în Albania, Bulgaria, Germania, Estonia, Georgia, Croaţia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Cehă, Turcia, Ungaria, Ucraina şi Belorusia. Pe lângă acestea există filiale ale Wiener Städtische Versicherung în Italia şi Slovenia, precum şi ale Donau Versicherung în Italia.

Vienna Insurance Group (VIG) este prezentă pe piaţa austriacă împreună cu Wiener Städtische Versicherung, cu Donau Versicherung şi cu Sparkassen Versicherung.
 

 

Contact:

OMNIASIG Vienna Insurance Group

Mădălina Constantin, Director PR și Marketing

madalina.constantin@omniasig.ro / www.omniasig.ro / Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, Bucureşti

Tel. 021.405.74.20, 0372.187.420

Toate comunicatele Comunicatul următor