Rezultatele înregistrate de cele două companii implicate în fuziune în primul trimestru al anului 2012

BCR Asigurări şi vechiul OMNIASIG, cele două companii implicate în fuziune, au reuşit în primul trimestru al anului 2012 să aibă o dezvoltare sigură, prudentă şi adaptată condiţiilor dificile cu care s-a confruntat întreaga economie românească în această perioadă. Conform datelor neauditate, în primele trei luni ale anului, valoarea însumată a primelor brute subscrise de către fiecare dintre cele două companii a fost de 282,03 milioane lei, o valoare cu 18,82% mai mică decât aceeaşi perioadă a anului anterior. Această scădere se datorează in principal strânsei legături existente între industria asigurărilor şi celelalte segmente importante ale economiei, precum: segmentul auto, leasing, bancar şi cel imobiliar.

Cu toate astea, valoarea însumată a despăgubirilor plătite de către ambele companii în acest prim trimestru a înregistrat o creştere de 27% faţă de primul trimestru al anului trecut, atingând suma de
287,22 milioane lei.

Ponderea cea mai mare în rezultatul înregistrat, respectiv de 73,54%, au avut-o ca şi până acum, asigurările auto. Ramura asigurărilor Casco a crescut în acest trimestru, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, cu 25,76% şi a înregistrat o valoare a primelor brute subscrise de 136,08 milioane lei. Pe linia asigurărilor de răspundere civilă a autovehiculelor (RCA şi Carte Verde), OMNIASIG a înregistrat o scădere cu 56,48% a primelor brute subscrise, consemnând o valoare a acestora de 71,35 milioane lei. Valoarea despăgubirilor plătite a fost de 163,85 milioane lei pe Casco, mai mult cu 21,30% faţă de perioada anterioară similară şi de 109,22 milioane lei pe RCA, cu 41.67% mai mult decât în primul trimestru 2011.

Asigurările de tip Property (ramura asigurărilor de incendiu şi calamităţi naturale) au înregistrat o valoare a primelor brute subscrise de 45,73 milioane lei, cu 3,19% mai putin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. În acelaşi timp, însă, daunele plătite pe această linie au crescut cu 47,88%.

Asigurările de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli profesionale) au înregistrat în această perioadă o creştere de 82,37%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, atingând o valoare a primelor brute subscrise de 5,56 milioane lei. Valoarea daunelor pe această ramură a fost de 1,32 milioane lei.

Alte ramuri de asigurări care au înregistrat creşteri în primul trimestru al anului în curs sunt:

  • Asigurările de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri – o creştere de 9,75% şi o valoare a primelor brute subscrise de 3,08 milioane lei;
  • Asigurările de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval – cu o valoare a primelor brute subscrise de 1,71 milioane lei;
  • Asigurările de răspundere civilă generală – cu o creştere de 9,79% şi o valoare a primelor brute subscrise de 9,67 milioane lei.
  • Asigurările de călătorie – o creştere de 20% şi prime brute subscrise în valoare de 1,90 milioane lei.

Aceste rezultate au fost înregistrate de BCR Asigurări şi vechiul OMNIASIG în primul trimestru al anului 2012, perioadă în care cele două companii funcţionau ca două entităţi separate. Rezultatul consolidat al celor două societăţi devine funcţional şi relevant după data de 1 mai 2012.
 

Toate comunicatele Comunicatul următor