Soluționare Alternativă Litigii

În situația soluționării nefavorabile a reclamatiei depuse la asigurător, consumatorii, astfel cum sunt definiți la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, se pot adresa Entității de Soluționare Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar, denumită SAL-FIN, în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare, în termen de un an de la data la care consumatorul, după caz, a prezentat reclamatia asigurătorului sau de la data savarsirii faptei care a dat naștere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora, ori instanțelor de judecată în termenul de prescriptie potrivit normelor de drept comun.   SAL-FIN este o structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu scopul de a pune la dispoziția Consumatorilor un mecanism de soluționare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) și ale O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.   Procedurile de soluționare alternativa a litigiilor sunt facultative, voluntare, separate de procedurile din instanțele de judecată și gratuite. Cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente și alte probe suplimentare necesare soluționării litigiului sunt în sarcina părții care le solicita. Pentru informații complete privind soluționarea alternativa a litigiilor puteți consulta website-ul: www.salfin.ro.

Condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor pot fi vizualizate aici.