Hartuirea pe criterii de sex, precum si hartuirea morala la locul de munca

În scopul asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii și pentru încurajarea și menținerea unei culturi a muncii bazate pe respect reciproc și demnitate, OMNIASIG pune la dispoziția angajaților, clienților și partenerilor de afaceri, următoarele canale de avertizare, oferind posibilitatea de a ne informa despre posibile încălcări grave ale dispozițiilor legale și /sau de conformitate, privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criterii de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, în scopul preluării, gestionării și soluționării lor. Astfel, poți sesiza eventualele încălcări ale legii și/sau ale normelor interne de muncă, respectiv orice formă de hărțuire morală sau sexuală la locul de muncă.

Poți depune sau transmite sesizarea ta, fără teamă de concediere sau represalii de orice natură, prin email și/sau poștă, utilizând unul dintre canalele confidențiale de raportare menționate mai jos, cu siguranța deplinei confidențialități:

  • Email: discriminare@omniasig.ro
  • Adresa: Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, cod poștal 011822

Sesizările transmise prin poștă vor fi introduse de către reclamant într-un plic cu mențiunea “Confidențial”. Acest plic va fi introdus în alt plic pe care se va scrie adresa mai sus menționată și numele și prenumele Directorului Direcției Resurse Umane, Corina Licea, care este și persoana responsabilă în sensul HG nr. 970/12.10.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă.